Privacy Verklaring

Studio Revise / Evi Vandewalle vindt jouw privacy belangrijk en wil veilig met je persoonsgegevens omgaan. In deze Privacy Verklaring wordt uitgelegd welke persoonlijke gegevens wij verzamelen en hoe we deze gebruiken en beveiligen.

PRIVACY & GEGEVENSBESCHERMING

Studio Revise / Evi Vandewalle (Hierna Studio Revise genoemd)

Grote Baan 445
2235 Hulshout
BE0828.464.627
is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.studiorevise.be
info@studiorevise.be
0486 38 50 76
Grote Baan 445, 2235 Hulshout

Evi Vandewalle is de Functionaris Gegevensbescherming van Studio Revise zij is te bereiken via info@studiorevise.be.

Studio Revise verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
Voor- en achternaam
Geslacht
Geboortedatum
Telefoonnummer
E-mailadres
Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op onze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
Gegevens verstrekt tijdens de anamnese bij manuele therapie of tijdens de intake bij Personal Training
Gegevens over jouw activiteiten op onze website
Internetbrowser en apparaat type (google analytics)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:
Studio Revise heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@studiorevise.be, dan verwijderen wij deze informatie.
Gegevens die wij wel verzamelen:
Gezondheidsgegevens verstrekt tijdens anamnese of intake.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:
Studio Revise verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
Verzenden van nieuwsbrief en/of reclamefolder
Contactname (per mail of telefonisch) indien noodzakelijk voor de goede uitvoering van onze dienstverlening
Informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
Om goederen en diensten af te leveren
Het afhandelen van jouw betaling
Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

Geautomatiseerde besluitvorming:
Studio Revise neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Studio Revise) bij betrokken is.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:
Studio Revise bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden:
Studio Revise verkoopt geen gegevens aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Studio Revise blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:
Studio Revise gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Studio Revise gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.
Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Studio Revise en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@studiorevise.be.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, identiteitskaart nummer en rijksregisternummer zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren uiterlijk binnen de vier weken.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:
Studio Revise neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@studiorevise.be.

VERSIE

Versie: November 2021